Ile kosztuje pochówek na Powązkach?

Warszawskie Powązki to jedna z najstarszych, największych i najbardziej znanych nekropolii w Polsce. Na sporej części cmentarza pochowane są znakomitości ze świata kultury, sztuki i nauki, a także osoby związane z wojskiem. Pozostała część to cmentarz komunalny, na terenie którego – w porozumieniu z jego zarządem – można wykupić miejsce wiecznego odpoczynku dla bliskiego (obecnie wyłącznie dla urn – w kolumbarium).

Jednak całościowy koszt pogrzebu to więcej niż zadbanie o miejsce na postawienie nagrobka i złożenie ciała lub urny. Pogrzeby w Warszawie w cenie obejmują znacznie większy zakres: od przetransportowania zwłok z miejsca śmierci, przez ich odpowiednie i godne przygotowanie do ostatniego pożegnania, wybranie trumny bądź urny, zadbanie o oprawę florystyczną i muzyczną ceremonii, aż po sam pochówek. Ze względu na ilość formalności do załatwienia, warto wykorzystać do tego pomoc doświadczonego zakładu pogrzebowego na Powązkach Pruszyński, który zadba o wszystko za niewielkie pieniądze.

Składowe kosztów pogrzebu na Powązkach

Pogrzeby w Warszawie cenowo będą różnić się od tych organizowanych w innych częściach Polski. Nie zmienia się jednak lista rzeczy, które mają wpływ na całościowy koszt ostatniego pożegnania, w przygotowaniu którego może pomóc w przypadku stolicy zakład pogrzebowy na Powązkach. Cena jest uzależniona od wyborów rodziny, w tym od:

  • miejsca złożenia ciała – na koszt pogrzebu wpływa m.in. wykupione miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu i jego rodzaj,
  • transport z miejsca śmierci do chłodni, a następnie do kościoła lub kaplicy i na cmentarz,
  • trumna lub urna – ich cena zależy od rodzaju materiału, pojemności czy zdobień,
  • oprawy muzycznej oraz kwiatowej na czas ceremonii,
  • organizacji czuwania w kaplicy,
  • przygotowania ciała do pochówku – umycia, umalowania i ubrania,
  • rodzaju pochówku – tradycyjnego pogrzebania ciała lub kremacji.

Całościowy koszt pogrzebu – ile trzeba zapłacić za godne pożegnanie bliskiej osoby?

Przy organizacji ceremonii koszt pogrzebu należy podzielić na dwie części: te związane z koniecznością wykupienia miejsca na cmentarzu, za które odpowiada zarząd konkretnej nekropolii oraz te związane z kompleksową organizacją pogrzebu przez zakład pogrzebowy na Powązkach. W przypadku cmentarzy koszty wykupienia miejsca na pierwsze dwadzieścia lat uzależnione są od konkretnego miejsca i rodzaju grobu. Ile więc kosztuje pochówek na Powązkach? Cennik podlega nieustannym zmianom, a znaczenie ma też czas, na jaki wykupujemy kwaterę, trudno więc wskazać jednoznaczną kwotę. Należy przy tym podkreślić, że obecnie na Powązkach możliwe jest wyłącznie wykupienie miejsca dla urny w kolumbarium.

Drugi rodzaj kosztów, czyli ten związany bezpośrednio z usługami zakładu pogrzebowego na Powązkach, to kwestia indywidualna. To od rodziny zmarłego zależy, jakie usługi zostaną wykorzystane i jak kosztowne materiały i oprawa zostaną dopasowane do ceremonii ostatniego pożegnania.

W kwestii samej organizacji pogrzebu przez zakład pogrzebowy na Powązkach zwykle nie ma odgórnego cennika. Kształt poniesionych przez rodzinę kosztów jest związany bezpośrednio z wyborami, jakich ona dokonuje. Elastyczna oferta i kompleksowość usług pozwala zadbać o wszystkie najniezbędniejsze kwestie, od transportu zwłok, przez przechowanie go w odpowiednich warunkach termicznych, przygotowanie ciała, dopasowanie ubrań, trumny lub urny oraz odprowadzenie na wieczny odpoczynek.

Zatem chcąc dowiedzieć się, jaka będzie ostateczna za organizację pogrzebu na Powązkach cena, warto zapytać bezpośrednio w wybranym zakładzie pogrzebowym na Powązkach. Kompleksowo przygotowane pogrzeby w Warszawie cenowo są oferowane najtaniej w zakładzie pogrzebowym Pruszyński.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog
Copyright 2024 Ⓒ Pruszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja:  DNS Group