Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z MOPS?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest jedną z najtrudniejszych chwil w życiu. Dla osób, które żyją z minimalnych pensji czy emerytur lub zasiłków, zorganizowanie ceremonii pogrzebowej czy kremacji jest często poza finansowym zasięgiem. Nie każdy wie, że na taką okoliczność miejskie ośrodki pomocy społecznej mają przygotowane specjalną pomoc – zasiłki na pogrzeb.

Procedury jednak dokładnie określają, kto może z takiego zasiłku pogrzebowego skorzystać oraz na jakich warunkach. Trzeba pamiętać, że oferowana pomoc finansowa jest wsparciem dla przygotowania jakiegokolwiek, tj. budżetowego pochówku w duchu wyznawanej religii. Warto wiedzieć, ile wynosi zasiłek pogrzebowy i jakie wydatki związane z pogrzebem można z jego pomocą pokryć.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy – MOPS?

Kwestia, ile wynosi zasiłek pogrzebowy wnioskowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest dość jasna. Wysokość świadczenia po raz ostatni była zmieniana w 2011 roku i od tego czasu jest niezmienna. Nie jest też waloryzowana, co bywa przedmiotem polemik. Kwota zasiłku na pogrzeb, o jaką można wnioskować, wynosi 4 000 zł i jest wypłacana jednorazowo.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Często pada też pytanie o to, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy. W przypadku rodzin zmarłego, kwota świadczenia przeznaczona jest na zorganizowanie pochówku osoby posiadającej za życia ubezpieczenie, emeryturę lub rentę. Jeśli zmarły nie miał ubezpieczenia, zasiłek na pogrzeb może być wypłacony, jeśli takie ubezpieczenie posiada osoba wnioskująca o jego otrzymanie.

Nie zawsze jednak tylko rodzina będzie podmiotem, któremu przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jego rolą jest bowiem pokrycie poniesionych kosztów pochówku, niezależnie od stopnia pokrewieństwa osoby, która za niego zapłaciła. Zdarza się więc, że wniosek do MOPS będzie składał sąsiad, konkretna organizacja, DPS, gmina czy związek wyznaniowy. W przypadku osób trzecich zwrot jest wypłacany do kwoty 4 000 zł, nie więcej, niezależnie od faktycznych kosztów. Jeśli na ceremonię pogrzebową łożyło kilka osób, to pieniądze z zasiłku pogrzebowego są rozdzielane procentowo pomiędzy poszczególnych opłacających.

W jaki sposób można otrzymać zasiłek na pogrzeb z MOPS?

Do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy będą potrzebne podstawowe w takiej sytuacji dokumenty. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wymagał przedstawienia dowodu osobistego, karty zgonu, odpisu skróconego aktu zgonu oraz zaświadczenia, że nie posiada się uprawnień do uzyskania podobnego zasiłku pogrzebowego z ZUS-u. Nie można bowiem skorzystać z dwóch źródeł wsparcia finansowego jednocześnie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog
Copyright 2024 Ⓒ Pruszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja:  DNS Group